Kehon mittaukset

Kehonkoostumusmittauksen (BF 1000) avulla saat helposti tietoa kehosi todellisesta tämän hetkisestä tilasta. Mittaus tapahtuu biosähköien impedanssin (BIA) avulla neljän käsi- ja jalka elektrodin kautta. Jos olet pudottamassa painoa tai haluat muuten lisätä kehosi hyvinvointia, antaa kehonkoostumusmittaus Sinulle selkeät suuntaviivat mistä edetä. Mittauksen tulokset suhteutetaan ikään, painoon, sukupuoleen ja aktiviisuustasoon.

Mittauksella kertoo kehosi
– painon kg
– rasvapitoisuuden % ja sen jakautuminen kehon eri osiin (kädet oik/vas, jalat oik/vas, kehon keskiosa)
– vesipitoisuuden %
– lihasmassan % ja sen jakautuminen kehon eri osiin (kädet oik/vas, jalat oik/vas, kehon keskiosa)
– luumassan kg
– sisäelinrasvan vertailuarvo
– lepo- ja aktiivikulutuksen kcal

Ravintoainemittauksella (HCA) saat tietoa kehosi todellisesta tilasta 13 eri alueen osalta:
– sydän- ja verisuonet
– ruuansulatustoiminta
– aivot ja keskushermosto
– luun mineraalitiheys
– kivennäisaineet
– vitamiinit
– aminohapot
– koentsyymit
– haitalliset aineet
– raskasmetallit
– fyysinen perustaso (pH)
– immuunijärjestelmä ja
– iho

Mittaus tapahtuu pitämällä kädessä sensoria, joka mittaa kehon sen hetkistä tilaa sähkömagneettisen resonanssin avulla. Tämän jälkeen käydään läpi mittauksen tulokset sanallisesti ja saat itsellesi tulosteena koosteraportin, jossa näkyvät kehossasi tällä hetkellä epätasapainossa ovat kohdat.

Mahdollisuus mitata myös verenpaine ja pulssi maksutta muiden mittausten tai hoitojen yhteydessä.